Đại Tràng Tâm Bình – Hỗ trợ điều trị viêm đại tràng – NDDC04

1008 d6 Đại Tràng Tâm Bình   Hỗ trợ điều trị viêm đại tràng   NDDC04

Phân loại dược lý: Hỗ trợ điều trị viêm đại tràng cấp và mãn tính
Dạng bào chế Viên nang

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>