uống rượu

Rược và những hậu quả nguy hại

Rượu là do sự lên men của các cây cối có nhiều đường rồi chưng cất lên thành Rượu vang, Rượu táo, Rượu khai vị…… Rượu không bị tiêu hoá, nó đi trực tiếp từ ống tiêu hoá vào các mạch máu. Trong vài phút máu sẽ chuyển rượu đó đi khắp cơ thể. Khi